8:/Kruté pravítko/. 

Kruté pravítko splnilo svoji roli a dokázalo pomoci i potrápit.

Zadání každého DEADu sestávalo z posloupnosti dvojic velkých a malých písmen. Pro každou dvojici se pravítka posunovala tak, aby příslušná písmena k sobě přiléhala. Přitom se vždy potkala jediná dvojice stejných písmen na pravítkách a ta určila písmeno tajenky.

K řešení cílového úkolu bylo třeba na první šifře malé pravítko posunout o jeden dílek doprava, na druhé o dva, atd. K určení prvního posuvu mohl pomoci obligátní začátek “milí hráči”.


 *   * ***   *   * *****    **          *  *****    **  *    *   * ***     *   *****   *   
 *  *  *  *  *   *   *     *           *      *    *     *   *  *  *  *  ** **   *    * *  
 ***   ***   *   *   *    * *          *     *    * *    *   ***   ***   * * *   *   *   * 
 *  *  *  *  *   *   *   *****         *    *    *****   *   *  *  *  *  *   *   *   ***** 
 *   * *   *  ***    *   *   *          *  ***** *   *  *    *   * *   *  ***    *   *   * 

8. ročník
/ .. .
147 hráčů v 38 týmech
16 stránek
Turkey commander 1.0
© 2015
 Ročník: 
0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Zkuste třeba help
[]