12:/Po hře/Šifry/. 

Šifra Prům. časMin. časMax. čas Bez náp.HelpůDeadů
1Slavkov zadání nápověda řešení 01:01 00:11 02:55 24 (56%) 17 (40%) 2 (5%)
2Sběratel zadání nápověda řešení 00:54 00:16 02:14 33 (77%) 9 (21%) 1 (2%)
3Kinematografická zadání nápověda řešení 02:33 00:30 05:42 10 (25%) 9 (23%) 21 (53%)
4Schody zadání nápověda řešení 02:14 00:51 04:08 8 (21%) 15 (38%) 16 (41%)
5Běžci zadání nápověda řešení 01:36 00:30 02:47 9 (26%) 17 (50%) 8 (24%)
6Morseovka zadání nápověda řešení 01:59 00:53 02:47 3 (11%) 15 (54%) 10 (36%)
7Bakterie zadání nápověda řešení 01:04 00:10 02:33 15 (65%) 5 (22%) 3 (13%)
8Špíz zadání nápověda řešení 00:56 00:24 02:37 16 (76%) 4 (19%) 1 (5%)
9Houpice zadání nápověda řešení 01:04 00:29 01:54 11 (69%) 5 (31%) 0 (0%)
10Mřížka zadání nápověda řešení 00:46 00:29 01:16 12 (92%) 1 (8%) 0 (0%)
11Cíl zadání nápověda řešení 00:02 00:00 00:11 13 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Řešení šifry 5 Běžci

Motto: Prach z lidských ostatků nepatří na skládku.

Nápověda: Vítěze jste vybrali i vy.

V textu je popisován letošní závod, kterého se zúčastnilo 9 pánů. Jejich pořadí nelze jednoznačně určit, víme však, že ho nejspíše známe. Dále víme, že nejrychlejší pánové absolvovali ještě jedno kolečko navíc. Seriózní tón textu je v závěru zdánlivě narušen použitím expresivního oslovení “vole”. Je třeba si uvědomit, že slovo vole může mít i jiný význam, v tomto případě jde o mužský přítomný přechodník od slovesa volit (ženská varianta téže věty by zněla “Nejspíš už (ženo) víš, volíc, jak to vlastně dopadlo.”). Letos proběhly prezidentské volby, stačí tedy za pány doplnit celá jména prezidentských kandidátů (povolání každého kandidáta bylo odvozeno od jeho příjmení) a podle patra vzít příslušné písmeno. Upřesnění dostaneme z prvních písmen vlastností kandidátů.

Motto navádí na urny, jež mohou být i volební, help upozorňuje, že vítěz závodu byl zvolen (i) vaší rukou.


 *   * ***   *   * *****    **          *  *****    **  *    *   * ***     *   *****   *   
 *  *  *  *  *   *   *     *           *      *    *     *   *  *  *  *  ** **   *    * *  
 ***   ***   *   *   *    * *          *     *    * *    *   ***   ***   * * *   *   *   * 
 *  *  *  *  *   *   *   *****         *    *    *****   *   *  *  *  *  *   *   *   ***** 
 *   * *   *  ***    *   *   *          *  ***** *   *  *    *   * *   *  ***    *   *   * 

12. ročník
/ .. .
164 hráčů v 43 týmech
13 stránek
Turkey commander 1.0
© 2015
 Ročník: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zkuste třeba help
[]