12:/O hře/Pravidla/. 

 • hry se mohou účastnit 2-4členné týmy, které se zaregistrují (malé děti a nebo jiná zvěř všeho druhu, pokud se aktivně nepodílejí na řešení, se nepočítají)
 • symbolický účastnický poplatek 140 Kč (za tým) sloužící k úhradě nákladů na přípravu hry budeme vybírat na startu
 • hra sestává z asi deseti stanovišť, která je potřeba navštívit v daném pořadí; stanoviště nelze přeskakovat

 • Při nalezení každé šifry zadáte do webového rozhraní na stránkách hry své HESLO TÝMU (dozvíte se na startu) a NÁZEV ŠIFRY (bez diakritiky!)
 • nejdříve hodinu po nalezení šifry můžete požádat o nápovědu zadáním HESLA TÝMU, NÁZVU ŠIFRY (bez diakritiky!) a volbou "HELP" do webového rozhraní - a krátce nato se vám zobrazí nápověda
 • pokud si nevíte rady ani 2 hodiny po nalezení šifry, můžete požádat o "polohu" dalšího stanoviště zadáním HESLA TÝMU, NÁZVU ŠIFRY (bez diakritiky!) a volbou "DEAD" do webového rozhraní - krátce nato se vám zobrazí "odpověď"
 • V případě, že systém bude zlobit, bude se pro příchody a žádosti o help/dead používat ruční systém posílání sms - bude upřesněno na startu.

 • VYHRÁVÁ TEN, KDO PŘIJDE PRVNÍ DO CÍLE a splní závěrečný úkol (zadání se dozvíte v průběhu hry)
 • od šifry si smíte vzít nejvýše jednu sadu zadání na tým
 • zadání šifer se nacházejí vždy na přístupných veřejných prostranstvích, nikdy je nehledejte u osob ve službě nebo v práci
 • vzdušná vzdálenost mezi po sobě jdoucími stanovišti není vyšší než 2 km
 • řešení šifer popisuje (většinou) polohu dalšího stanoviště, případně trasu k němu
 • při vyzvedávání zadání šifer se chovejte obezřetně a nenápadně, abyste nepřilákali individua ochotná hru narušit, ze stejného důvodu vracejte prosím složky se šiframi na původní místo
 • při řešení šifer nesledujte ostatní týmy, nespolupracujte s nimi, ani od nich neopisujte, není to fér :-)
 • povoleny jsou veškeré komunikační a informační prostředky, včetně znalostí nehrajících kamarádů či známých, pakliže se ovšem tito přímo neúčastní řešení
 • během hry se smíte dopravovat pouze prostředky veřejné hromadné dopravy nebo pěšky
 • je zakázáno vstupovat do uzavřených oplocených areálů, na letiště, železniční koleje, dálnice a rychlostní silnice
 • hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí

 *   * ***   *   * *****    **          *  *****    **  *    *   * ***     *   *****   *   
 *  *  *  *  *   *   *     *           *      *    *     *   *  *  *  *  ** **   *    * *  
 ***   ***   *   *   *    * *          *     *    * *    *   ***   ***   * * *   *   *   * 
 *  *  *  *  *   *   *   *****         *    *    *****   *   *  *  *  *  *   *   *   ***** 
 *   * *   *  ***    *   *   *          *  ***** *   *  *    *   * *   *  ***    *   *   * 

12. ročník
/ .. .
164 hráčů v 43 týmech
13 stránek
Turkey commander 1.0
© 2015
 Ročník: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zkuste třeba help
[]