11:/Po hře/Šifry/. 

Šifra Prům. časMin. časMax. čas Bez náp.HelpůDeadů
1Veršíky zadání nápověda řešení 01:43 00:31 04:46 18 (43%) 11 (26%) 13 (31%)
2Smeták zadání nápověda řešení 01:26 00:04 03:52 21 (50%) 13 (31%) 8 (19%)
3Cifry zadání nápověda řešení 01:39 00:30 03:24 9 (21%) 28 (67%) 5 (12%)
4Velikáni zadání nápověda řešení 02:05 01:04 03:23 3 (8%) 15 (38%) 22 (55%)
5Mříž zadání nápověda řešení 01:29 00:29 02:36 11 (31%) 22 (63%) 2 (6%)
6Obdélník zadání nápověda řešení 01:35 00:20 02:23 4 (15%) 18 (67%) 5 (19%)
7Kostkování zadání nápověda řešení 00:52 00:30 01:42 23 (88%) 3 (12%) 0 (0%)
8Podivná zadání nápověda řešení 01:12 00:39 02:19 17 (74%) 3 (13%) 3 (13%)
9Sporák zadání nápověda řešení 01:29 00:39 02:19 6 (33%) 6 (33%) 6 (33%)
10Perovky zadání nápověda řešení 01:07 00:28 02:33 9 (75%) 1 (8%) 2 (17%)
11Příchod do cíle zadání nápověda řešení 00:01 00:00 00:15 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Řešení šifry 8 Podivná

Motto: Projeví se tady i absence Ady.

Nápověda: To jste tak natvrdlí, že nepoznáte ten čtverec?

Text obsahuje spoustu slov, z nichž se některá sobě nápadně podobají (nemastná, vymaštěnec, omastěte, master; apatie, apatykář, apatyka; živý, život, živoucí; …). Zároveň dostáváme informaci, že největší drsňák tu chybí. Drsňák je tvrďák a tvrdost se dá změřit Mohsovou stupnicí tvrdosti (1 - mastek, 2 - kamenná sůl / sádrovec, 3 - vápenec, kalcit, …, 10 - diamant). Je třeba najít všech 28 slov podobajících se názvům minerálů a přiřadit jim příslušné stupně tvrdosti (bez největšího drsňáka, tedy stupně 10). Dále je třeba si všimnout počtu slov (9) v každém z devíti řádků. Pak máme tedy zadán čtverec 9x9 s čísly 1-9 na některých pozicích a nezbývá, než to sudoku vyluštit. Po vyluštění sudoku nepodceníme poslední krok (viz text šifry) a aplikujeme telefonní číslo Krutého Ricce: najdeme v prvním řádku první číslici telefonního čísla - odpovídá slovu Úmyslně. Druhá číslice telefonního čísla se na druhém řádku nachází na pozici slova Můj. Postupujeme dále a z prvních písmen nalezených slov přečteme tajenku ÚMČVINOHR, tedy ÚMČ Vinohrady, kde dle poslední věty textu hledáme vrbu.

Motto potvrzuje, že v tajence chybí ADY, help odkazuje na tvrdost a na známý čtverec - sudoku.

Tajenka: ÚMČ VINOHR


 *   * ***   *   * *****    **          *  *****    **  *    *   * ***     *   *****   *   
 *  *  *  *  *   *   *     *           *      *    *     *   *  *  *  *  ** **   *    * *  
 ***   ***   *   *   *    * *          *     *    * *    *   ***   ***   * * *   *   *   * 
 *  *  *  *  *   *   *   *****         *    *    *****   *   *  *  *  *  *   *   *   ***** 
 *   * *   *  ***    *   *   *          *  ***** *   *  *    *   * *   *  ***    *   *   * 

11. ročník
/ .. .
160 hráčů v 42 týmech
13 stránek
Turkey commander 1.0
© 2015
 Ročník: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Zkuste třeba help
[]