11:/Po hře/Šifry/. 

Šifra Prům. časMin. časMax. čas Bez náp.HelpůDeadů
1Veršíky zadání nápověda řešení 01:43 00:31 04:46 18 (43%) 11 (26%) 13 (31%)
2Smeták zadání nápověda řešení 01:26 00:04 03:52 21 (50%) 13 (31%) 8 (19%)
3Cifry zadání nápověda řešení 01:39 00:30 03:24 9 (21%) 28 (67%) 5 (12%)
4Velikáni zadání nápověda řešení 02:05 01:04 03:23 3 (8%) 15 (38%) 22 (55%)
5Mříž zadání nápověda řešení 01:29 00:29 02:36 11 (31%) 22 (63%) 2 (6%)
6Obdélník zadání nápověda řešení 01:35 00:20 02:23 4 (15%) 18 (67%) 5 (19%)
7Kostkování zadání nápověda řešení 00:52 00:30 01:42 23 (88%) 3 (12%) 0 (0%)
8Podivná zadání nápověda řešení 01:12 00:39 02:19 17 (74%) 3 (13%) 3 (13%)
9Sporák zadání nápověda řešení 01:29 00:39 02:19 6 (33%) 6 (33%) 6 (33%)
10Perovky zadání nápověda řešení 01:07 00:28 02:33 9 (75%) 1 (8%) 2 (17%)
11Příchod do cíle zadání nápověda řešení 00:01 00:00 00:15 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Řešení šifry 4 Velikáni

Motto: Někdy je podezřelý počet jen náhoda.

Nápověda: Vy ta jádra nevidíte?

Vyškrtáme písmena jmen, která jsou uvedena pod osmisměrkou (jedná se o významné chemiky - mezi ně se řadí i krutý Ricc a krutá Pája). Po vyškrtání vidíme, že vyškrtaná písmena tvoří šestiúhelníky (benzenová jádra) - na benzenová jádra má navádět i jméno KEKULÉ, které je právě ve tvaru benzenového jádra (Fridrich August Kekulé objevil strukturu benzenového jádra). Uvnitř těchto jader můžete přečíst mezitajenku (RESENI HLÉDÉJTE KOLEM JÁDER KTERA MAJI ÚVNITR PÍSMENO Š DIÁKRITIKOŮ DAL UZ PIŠMÉNKÁ IGNORŮJTE). Tato mezitajenka navádí na to, že kolem jádra, které má uvnitř písmeno s diakritikou (v takovém případě je uvnitř benzenového jádra právě jedno písmeno s diakritikou), naleznete řešení. Tato “centrální” benzenová jádra (ta, která mají uvnitř písmeno s diakritikou) mohou mít kolem sebe 1-6 dalších jader (vlevo nahoře, vlevo, vlevo dole, vpravo nahoře, vpravo a vpravo dole). Pozice jader, která jsou kolem každého “centrálního” jádra, udávají písmenko v Braillově abecedě. “Centrální” jádra jsou na sebe navázána tak, aby bylo možno jednoznačně sledovat postup textem. Postupně tedy čteme text. NEJBLIZSI MOST. Nejbližší most od místa, kde týmy dostaly zadání, je lávka nacházející se východně od ulice Dačického (za vozovnou Husovice).

Motto odkazuje na skutečnost, že v levém obrazci vyšlo po vyškrtání písmen 26 benzenových jader - jedná se pouze o náhodný důsledek počtu písmen a počet teček v Braillově abecedě.

Help “Vy ta jádra nevidíte?” navádí na to, že jsou důležitá jádra (benzenová), a odkazuje na Braillovo písmo..

Tajenka: NEJBLIZSI MOST


 *   * ***   *   * *****    **          *  *****    **  *    *   * ***     *   *****   *   
 *  *  *  *  *   *   *     *           *      *    *     *   *  *  *  *  ** **   *    * *  
 ***   ***   *   *   *    * *          *     *    * *    *   ***   ***   * * *   *   *   * 
 *  *  *  *  *   *   *   *****         *    *    *****   *   *  *  *  *  *   *   *   ***** 
 *   * *   *  ***    *   *   *          *  ***** *   *  *    *   * *   *  ***    *   *   * 

11. ročník
/ .. .
160 hráčů v 42 týmech
13 stránek
Turkey commander 1.0
© 2015
 Ročník: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Zkuste třeba help
[]