11:/Kruleta/. 

Jak každý rok byly týmy obdařeny krutým artefaktem, tentokrát šlo o Kruletu. Výjimečně více hravou nežli krutou.

Artefakt se jak obyčejně používal k dešifrování DEADů a závěrečného úkolu.

DEAD představoval posloupnost čísel, z nichž se vždy trojice po sobě jdoucích nacházely v témže tuctu Krulety. Spojením této trojice vznikl znak semaforové abecedy převedený následně na odpovídající písmeno tajenky.

Závěrečný úkol vycházel z nabízející se aplikace trojkové soustavy, přičemž za atributy uvedených čísel byla jejich podkladová barva (bílá, světlešedá, tmavošedá) a pozice v Kruletě (kolikátý tucet a sloupec). Jako laskavost od orgů bylo pořadí zmíněno přímo v popisu artefaktu.


 *   * ***   *   * *****    **          *  *****    **  *    *   * ***     *   *****   *   
 *  *  *  *  *   *   *     *           *      *    *     *   *  *  *  *  ** **   *    * *  
 ***   ***   *   *   *    * *          *     *    * *    *   ***   ***   * * *   *   *   * 
 *  *  *  *  *   *   *   *****         *    *    *****   *   *  *  *  *  *   *   *   ***** 
 *   * *   *  ***    *   *   *          *  ***** *   *  *    *   * *   *  ***    *   *   * 

11. ročník
/ .. .
160 hráčů v 42 týmech
13 stránek
Turkey commander 1.0
© 2015
 Ročník: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Zkuste třeba help
[]